אבחון פסיכולוגי / פסיכודידקטי

אבחון לתלמידים וסטודנטים

האבחון הפסיכולוגי ואחיו האבחון הפסיכודידקטי הנם תהליכי אבחון המיועדים לתלמידים (ילדים ובני נוער) וסטודנטים. אבחון הינו צעד ראשון בהבנת הגורמים לקשיים שאלו מתמודדים איתם. מטרת האבחון הינה הערכה ומיפוי של עולמו הרגשי ותפקודו האינטלקטואלי הנוכחי והפוטנציאלי של הילד. אל האבחון הדידקטי נוסף פן נוסף של בחינת מיומנויות למידה (יכולות קריאה, כתיבה וחשבון, ולעיתים גם אנגלית). ההכרעה בדבר סוג האבחון נקבעת בהתאם לאופי הקשיים שחווה הילד. 

מאחורי מכון "ציידי המחשבות" ניסיון עשיר בתהליכי האבחון הפסיכולוגי והפסיכודידקטי. אנו מבצעים אבחונים אלה מדי יום ביומו, שהרי זהו צעד ראשון בדרך להתאמת טיפול הולם ומדויק לילדכם. תהליך האבחון הוא פשוט ומהיר בזכות צוות המכון המסור שישמח לקחת אתכם יד ביד ולעבור אותו ביחד אתכם. 

בהמשך העמוד תוכלו לקרוא בהרחבה על כל אבחון על מנת להבין את מהותו ולדעת למה עליכם לצפות.

אבחון פסיכולוגי

האבחון הפסיכולוגי בודק את יכולתו האינטלקטואלית של הנבדק מחד, ואת עולמו הרגשי מאידך. אבחון זה מתאים כאשר עולות שאלות רגשיות וכאשר נשללה קיומה של לקות למידה (הפרעה נוירו-התפתחותית הפוגעת בתפקודי למידה בסיסיים של קריאה, כתיבה וחשבון). האבחון הפסיכולוגי מתאים במקרים הבאים:

  • כשלב מקדים לפני התחלת טיפול פסיכולוגי – המטרה היא לעזור ולהכווין את התלמיד ולספק מיפוי המסייע בהבנה מעמיקה של הקושי הרגשי ושל עולמו הפנימי של התלמיד.
  • כאשר ישנו פער בין תפקודו של תלמיד או סטודנט לבין המצופה מבני גילו במישור של תפקוד קוגניטיבי או במישור ההתפתחות הרגשית אך אין חשד ללקות למידה.
  • כאשר עולה שאלה בנוגע לקשיים רגשיים שעשויים להשפיע על תפקודו הקוגניטיבי של הנבדק (למשל – ילד בביה"ס עם קשיים התנהגותיים-רגשיים המקשים עליו ללמוד). 
  • להתאמת מסגרת חינוכית – במקרים מורכבים כאשר נדרשים להחליט על התאמת המסגרת החינוכית, למשל במקרה של תלמיד המועמד לחינוך המיוחד.

אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי כולל את כל מרכיבי האבחון הפסיכולוגי ובנוסף אליהם מבחנים דידקטיים, הבודקים כישורי למידה בסיסיים בקריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב ובעל-פה, יכולת התארגנות ואסטרטגיות למידה. זהו אבחון מקיף ומשולב הבודק את קשיי הלמידה של הנבדק ואספקטים נוספים שעשויים להשפיע עליו כמו נושאים רגשיים, יכולות קשב, זיכרון, גרפו-מוטוריקה ועוד.

האבחון הדידקטי מתאים במצבים הבאים:

  • לתלמידים או סטודנטים הרוצים לקבל תמונה מקיפה של יכולותיהם וקשייהם במרחב של מיומנויות למידה.
  • כאשר ישנו פער בין תפקודו של תלמיד או סטודנט לבין המצופה מבני גילו במישור של תפקוד קוגניטיבי או במישור ההתפתחות הרגשית וישנו חשד ללקות למידה.
  • לתלמידים המתקשים בלימודים – כאשר עולה שאלה בדבר הצורך בהתאמות משמעותיות בזמן מבחנים (כגון שאלונים מותאמים, המרת בחינת הבגרות במתמטיקה בבחינה במקצוע אחר, בחינות בעל פה…)

תהליך האבחון

תהליך האבחון מורכב משלושה שלבים: שלב ההיכרות, שלב האבחון בפועל ושלב מתן התוצאות. שלב ההיכרות כולל מפגש עד שני מפגשים. בשפה המקצועית מפגש ההיכרות הזה נקרא "אינטייק". המפגש מתבצע ביחד עם המאובחן ובמקרה של ילדים, ביחד עם הוריהם. מטרת מפגשים אלו לספק למאבחן חומר רקע רחב ככל האפשר על המאובחן ועל קשייו. לאחר מכן, מתחיל תהליך האבחון בפועל. האבחון נערך לאורך מספר מפגשים שבהם הפסיכולוג מעביר למאובחן סוללה של מבחנים פסיכולוגים מהסוג שתואר במפרט המצוין לעיל. בשלב השלישי והאחרון, הפסיכולוג מספק למאובחן או להוריו חוות דעת, מסביר את ממצאי האבחון והמלצותיו, ועונה על שאלותיהם. 

מעוניינים באבחון פסיכולוגי או פסיכודידקטי? צרו איתנו קשר לקביעת פגישת היכרות עם פסיכולוג.