הטיפול הקייזרייאני

אדם נכנס לתוך החדר ופוגש מראה

הוא מתבונן בה – ורואה את עצמו

הוא מנסה להסתתר, והמראה רואה אותו מסתתר

הוא צוחק, והדמות במראה צוחקת גם כן

בכי מלווה בבכי, זעם בזעם, מבוכה במבוכה

כשיצא הוא כבר לא יהיה אותו אדם