fbpx

קורסים מקוונים

מכון ציידי המחשבות מציע לכם, ציבור המטפלים, קורסים מקוונים וחינמיים לפי עקרונות הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית (CBT). הקורס הראשון שלנו על חרדת בחינות זמין לצפייה פה.

כלל הקורסים שלנו הינם פיתוח של צוות המכון. כל התכנים מוצעים חינם, כשירות לציבור המטפלים בארץ המעוניינים להתמקצע יותר בעולם ה-CBT ולהרחיב את ארגז הכלים הטיפולי שלהם.

חרדת בחינות

זכויות יוצרים והגבלת אחריות

כלל החומרים המוצעים בקורס זה, כולל הסרטונים, חוברת הקורס וחומרי הקריאה, מוגנים בזכויות יוצרים לעופר כהן ונועדו לשימוש אישי ופרטי ולא למטרות הוראה או לימוד. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהסרטונים והקבצים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מעופר כהן.

האחריות על השימוש הנכון והאחראי בתוכנית מוטלת במלואה על המטפל המשתמש בתכניה. במקרה והמטפל נתקל בקושי ביישום תכני התוכנית, מומלץ כי יפנה להדרכה מקצועית. בשימוש בתכני הקורס, המטפל מסכים כי כל מקרה של נזק, תלונה או בעיה הנובעת מהשימוש בתוכנית תהיה על אחריותו המלאה והבלעדית, ובכל מקרה לא תהיה לו שום עילה לתביעה לעופר כהן או למכון ציידי המחשבות.  

צור קשר

"ציידת המחשבות"
ספר טיפולי-חווייתי לילדים

טיפול בטראומה אצל ילדים

הספר זמין להורדה באתר "עברית".

ספר טיפולי-חווייתי לילדים ומשפחותיהם.​ הקריאה בספר מאפשרת לילדים ובני נוער רכישה של כלים להתמודדות, ולכם ההורים נותנת מקום כדי לדבר עם הילדים על מה שעובר עליהם. ניתן ומומלץ גם למצוא זמן לקריאה משותפת.

רוצים לדבר איתנו? אנחנו פה בשבילכם בשיחת טלפון או הודעת ווצאפ, צור קשר באתר ואפילו באמצעות הטיפול בוט.

טיפול בטראומה אצל ילדים

הספר זמין להורדה באתר "עברית".